Vor să fie activi din punct de vedere profesional, dar se izbesc de un zid de reticență

Consilierii ce fac parte din consiliul de administrație al școlii gimnaziale Mihail Sadoveanu se plâng de faptul că nu există transparență în ceea ce privește investițiile și hotărârile luate.

Marian Iordache, primarul municipiului Medgidia a declarat că nu a avut habar de această situație și că nu este în măsură să hotărască ce anume este de făcut.

Pe de altă parte, directoarea școlii Gimnaziale Mihail Savodeanu spune că aleșii locali au fost invitați la diverse evenimente și au fost informați cu privire la deciziile luate.

Conform regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, consiliul de administrație are:

-Rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ

-Aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;

-Elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;

-Validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi promovează masuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare.

-Aprobă periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice

Rămâne de văzut dacă se va găsi o cale de rezolvare a acestei situații, iar comunicarea între consilieri şi conducerea şcolii se va îmbunătăţii.

Redactor: Raluca Damian ; Imagine: Alpha Media