Vești bune pentru angajații din domeniul IT

Guvernul a luat joi o serie de măsuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017, pentru angajații din sectorul privat care beneficiază de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT, cei care desfășoară activități cu caracter sezonier, precum și salariații cu dizabilități.

Vești bune pentru mai multe categorii de salariați! Conform unei  ordonanțe de urgență adoptată de Guvern în ședința de joi, se va menține venitul lunar net la nivelul lunii decembrie 2017, pentru angajații din sectorul privat care beneficiază de scutiri de impozit pe venitul realizat.

Acordarea facilității este condiționată de majorarea venitului salarial brut cu cel puțin 20% față de nivelul din luna decembrie 2017, având în vedere  transferul sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Beneficiarii acestei legi sunt angajații din domeniile IT care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare și inovare, pentru cei care desfășoară activități cu caracter sezonier, precum și pentru salariații persoane cu dizabilități, încadrate cu handicap grav sau accentuat. Astfel, pentru toate aceste categorii de angajați, actul normativ prevede suportarea de la bugetul de stat a unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat.

Persoanele care desfășoară același tip de activitate, dar sunt angajate în instituții publice nu beneficiază de această scutire, salariile acestora fiind majorate de la 1 ianuarie 2018 pentru a compensa aplicarea transferului sarcinii fiscale.

O altă prevedere a ordonanței de urgență asigură conservarea venitului net pentru angajații care lucrează part-time, atât din sistemul public, cât și din privat. Mai exact, începând cu luna ianuarie 2018, persoanelor care au contract individual de muncă cu timp parțial li se vor reține contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate raportate la venitul brut de care beneficiază, iar diferența până la nivelul contribuțiilor aferente  salariului minim pe economie va fi suportată în numele angajatului de instituția bugetară angajatoare sau de către angajatorul privat.

De asemenea, se introduce o nouă măsură pentru protejarea veniturilor persoanelor aflate în concediul medical și care beneficiază de indemnizație de șomaj. Pentru a nu le fi afectat venitul net persoanelor aflate în această situație, contribuțiile de asigurări sociale vor fi calculate în raport cu indemnizația de șomaj și nu în raport cu salariul mediu pe economie, cum stabilea legislația anterioară.

Redactor: Isabela Boantă