V-ați săturat să dați ture de bloc cu mașina în căutarea unui loc liber de parcare?

În România, dacă ai bani îți poți cumpăra imediat o mașină. Numai anul trecut, oamenii au cumpărat peste 80 de mii de mașini. Însă nu asta este problema, ci locurile de parcare. Dacă v-ați săturat de discuțiile contradictorii pe un loc de parcare cu vecinii de bloc, trebuie să știți că primăria va ajută să obțineți legal un astfel de spațiu.

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

1. Să aibă adresa de domiciliu într-un imobil al cărui fronton se găseşte la mai puţin de 30 m de respectiva parcare ; Prin adresă de domiciliu se înţelege imobilul în care solicitantul are calitatea de proprietar sau de utilizator de drept al unui apartament.

2. Să înregistreze o cerere, avizată prin semnătură şi ştampilă de către reprezentanţii împuterniciţi ai imobilului de domiciliu;

3. Să facă dovada, prin prezentarea în original a Cărţii de Identitate a Vehiculului sau a Certificatului de Înmatriculare, a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul funcţional a cărui masă să nu depăşească 3,5 t ; Prezentarea unuia dintre aceste acte în original la momentul achitării taxei anuale este obligatorie .Neprezentarea unuia dintre aceste acte în original atrage după sine imposibilitatea achitării taxei anuale pentru locul de parcare .

În cazul în care solicitantul, persoană fizică sau juridică, nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicită un loc de parcare, acesta trebuie să facă dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achiziţionare a autovehiculului în sistem leasing; În cazul în care vehiculul încredinţat este achiziţionat în sistem leasing este necesar a fi prezentat şi documentul care atestă calitatea de utilizator a persoanei juridice. Sau să facă dovada, prin prezentarea unei adeverinţe, că persoana juridică ce are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu,

Dacă îndepliniți aceste condiții, trebuie să anexați dosarului următoarele acte :

– Cerere tip, avizata de Asociatia de Proprietari, care va fi eliberată de către reprezentanții Serviciului Parcări;

– Cartea de identitate cu domiciliul la adresa unde solicitați locul de parcare;

– Certificatul de inmatriculare al autoturismului;

– Contract de leasing (daca este cazul);

– Certificat fiscal eliberat de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale din care sa rezulte ca nu figurezi cu debite restante catre bugetul local;

– Contract de comodat (daca este cazul);

– plan amplasare parcaj în zonă și a locului solictat pentru rezervare în cadrul parcajului

– copie după buletinul de identitate sau carte de identitate

Cererile se depun la biroul 1 din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni din incinta mall-ului din zona Tomis 3.

Taxa aferenta utilizarii spatiului este de 149 lei pe an pentru persoane fizice și 430 lei pe an sau 87 de lei pe lună pentru persoane juridice.

Spatiul va fi inchiriat pe un an și se acorda in conformitate cu tabelele intocmite de Asociatiile de Proprietari ale blocurilor limitrofe parcajelor, in limita locurilor alocate existente pe teren.