Universitatea care deschide drumuri

Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța desfășoară proiectul „Întreprinderea simulată – o punte între școală și piața muncii”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni”. În cadrul proiectului vor avea loc două concursuri, care vor avea premii de 1.000 de lei fiecare.

Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța desfășoară proiectul „Întreprinderea simulată – o punte între școală și piața muncii”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni”. Proiectul „Întreprinderea simulată – o punte între școală și piața muncii” cuprinde 2 activităţi. Prima se referă la dezvoltarea de competențe prin simularea proceselor economice. Obiectivul acestui proiect este acela de a implementa o întreprindere simulată cu profil servicii hotel-restaurant, oferind studenților și masteranzilor șansa de a avea acces la cunoștințe practice și resurse similare celor dintr-o companie reală. Hotelul ce funcţionează în cadrul întreprinderii simulate este de 3* oferind servicii de cazare şi masă aferente acestei categorii.

Construit după un concept inovativ de pregătire practică, proiectul își propune să instruiască 210 studenți și masteranzi în cadrul întreprinderii simulate.

Cea de-a doua activitate se referă la șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare profesională. Principalul beneficiu al activității de consiliere și orientare profesională îl reprezintă posibilitatea creării unui traseu profesional coerent. Beneficiari direcți sunt studenții care iau parte la activitățile de consiliere, deoarece vor participa la testări psiho-aptitudinale, vor beneficia de îndrumare în ceea ce privește marketingul personal și vor fi îndrumați de profesioniști pe piața muncii.

Redactor: Andreea Iliescu