Tichete sociale pentru gradiniță

În scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie a acestora, prin Legea 248/2015 s-a instituit stimulentul educational, sub forma de tichete sociale.

Tichetele sociale pentru gradinita se acorda copiilor inscrisi intr-o unitate de invatamant prescolar, si care fac parte din familii defavorizate, a caror venit lunar pe membru de familie este de pana la 284 lei. Tichetele au valoarea de 50 lei si se acorda lunar, in perioada septembrie-iunie, cu conditia prezentei zilnice a copiilor la gradinita, exceptand absentele motivate, care pot fi de 2 feluri:

  • absente medicale – motivate, pentru care parintii trebuie sa aduca scutiri medicale corespunzatoare perioadei in care copiii au lipsit;
  • invoiri – cei mici pot fi invoiti de parinti maximum 3 zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice.

Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achizitionarea produselor alimentare, de igiena, a produselor de imbracaminte si/sau a rechizitelor. Pentru a beneficia de tichetele sociale pentru gradinita pentru anul scolar 2019-2020, viitorii beneficiari trebuie sa se adreseze  Directiei  Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Navodari, prezentand urmatoarele documente:

  • actele de identitate ale membrilor familiei
  • dovada veniturilor realizate de familie
  • adeverinta eliberata de unitatea de invatamant prescolar (gradinita)
  • dosar cu sina.

Dosarele se depun pana pe data de 20 a fiecarei luni.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: Adrian Corchie