Succesiune gratuită pentru terenuri

Deputaţii USR Cristian Ghinea şi Silviu Dehelean au iniţiat un proiect de lege pentru acoperirea tarifelor de cadastru şi publicitate imobiliară. Aceștia propun scutirea românilor de taxe de cadastru, pentru a încuraja înscrierea imobilelor în cartea funciară.

Statisticile privind înscrierea imobilelor în cartea funciară sunt descurajatoare. Un procent de doar 30% din numărul estimat de imobile din România este înregistrat cadastral, conform datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Totodată, statistica arată că statul nu cunoaşte statutul propriilor terenuri. Astfel, mai mulţi deputaţi USR propun scutirea românilor de taxe de cadastru.

„Din păcate, primarii din România nu au accesat fonduri europene pentru a finanţa cadastrarea terenurilor şi multe localităţi au întârziat nepermis de mult procesul de cadastrare, care blochează proiectele noi de investiţii”, a declarat deputatul Cristian Ghinea.

Potrivit proiectului, cetăţenii urmează a fi scutiţi de plata tarifelor pentru operaţiunile de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate, în baza certificatului de moştenitor asupra imobilelor care reprezintă teren situat în extravilan, cu valoare de până la 50.000 lei şi pentru operaţiunile de alipire a terenurilor cu orice fel de destinaţie, situate în extravilan. Scutirea este prevăzută pentru o perioadă de 10 ani.

’’Din păcate, statul român nu a investit în programul naţional de cadastru, astfel încât din imobilele cadastrate, aproape 90% au fost realizate din fonduri private ale românilor şi ale firmelor româneşti”, a declarat Silviu Dehelean.

Proiectul de lege al deputaţilor USR va intra în circuitul parlamentar în sesiunea următoare.