Statutul Elevului a fost aprobat

Comisia Juridică a Ministerul Educației Naționale a aprobat Statutul Elevului. Deși documentul a fost elaborat și votat în luna aprilie 2013 de către Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor, au urmat încercări de aprobare amânate pentru o perioadă de revizuire. Statutul Elevului cuprinde toate drepturile, libertăţile şi datoriile elevilor prevăzute de legile din România şi de legislaţia internaţională.

Statul Elevului este considerat suportul pe baza cu ajutorul căruia instituțiile de învățământ preuniversitar își pot elabora Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare.

Redactor: Sorin Hulubei