Şomajul în rândul persoanelor necăsătorite este de 14%

Această rată a avut, în anul 2012, valori apropiate pe sexe, dar a înregistrat diferenţe mari pe medii de rezidenţă – 29,1% în mediul rural faţă de 7,4% în mediul urban. Totodată, potrivit studiului, anul trecut, 54,8% din populaţia ţării locuia în mediul urban, 46,7% erau persoane active, iar o pondere de 43,4% era deţinută de persoanele ocupate. În aceeaşi ordine de idei, raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate – inactive sau în şomaj – ce revin la 1000 persoane ocupate, a fost în anul 2012 de 1303 la mie. În ceea ce priveşte nivelul de educaţie al polulaţiei, acelaşi studiu arată că repartizarea populaţiei de 15 ani şi peste, după nivelul de educaţie relevă că puţin peste jumătate, adică 51,6%, avea nivel mediu de educaţie. În altă ordine de idei, distribuţia populaţiei în vârstă de 25-64 ani după nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite arată că, în anul 2012, majoritatea persoanelor din această grupă de vârstă, respectiv 60,5% avea nivel mediu de educaţie. Persoanele cu studii superioare deţineau o pondere de 15,4%; pe sexe proporţia a fost apropiată – 15,0% pentru persoanele de sex masculin şi 15,9% pentru cele de sex feminin. Diferenţe mai accentuate s-au înregistrat tot pe medii de rezidenţă: 23,2% pentru persoanele cu domiciliul în mediul urban faţă de 4,2% pentru persoanele cu domiciliul în mediul rural. Tinerii în vârstă de 20-24 ani cu nivel de educaţie cel puţin mediu reprezentau 79,6% din totalul tinerilor aparţinând acestei grupe de vârstă. Pe sexe, această proporţie a avut valori apropiate: 78,4% pentru persoanele de sex masculin şi 80,8% pentru cele de sex feminin. Pe medii, diferenţa a fost de 24 puncte procentuale în favoarea mediului urban –  90,2% faţă de 66,2% în mediul rural.