Simpozion pe teme de agricultură la Constanța

Astăzi a avut loc, la Constanţa, un simpozion intitulat „Probleme ale agriculturii româneşti în context european”. Printre subiectele abordate s-au numărat agro-ecosistemele României şi Regionalizarea,  contractul de arendare conform Noului Cod Civil şi capcanele acestuia, forme de asociere în domeniul agriculturii şi facilitarea comerţului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre.

La dezbateri au fost prezenţi consilieri din cadrul ministerului de resort, reprezentanţi ai centrului de cercetare Fundulea, precum şi specialişti în drept. Aceştia au dezbătut o serie de probleme prezente în agricultura românească şi au venit cu soluţii.

Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț, Industrie, navigație și Agricultură Constanța în parteneriat cu Camera Agricolă Judeţeană Constanța.

Reporter: Corina Hrom ; Imagine: Alex Ionescu