Ședința tehnică de informare organizată de ISJ

Astăzi a vut loc ședința tehnică de informare a întregului efectiv directoral aferent unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza județului Constanța. Întâlnirea de lucru a fost instrumentată de Inspectoratul Școlar Județean și s-a desfășurat în incinta Palatului Copiilor.

Ședința care a atins toate aspectele tehnice valabile pentru noul an școlar, a fost prezidată de inspectorul general, Gabriela Bucovală. La această întâlnire oficială au fost invitați toți decidenții unităților de învățământ preuniversitar din întreg județul.

Problematicile cu care Gabriela Bucovală a deschis cuvântările de înștiințare au făcut referire la rugămintea unei comunicări cât mai eficiente, prin respectarea notelor dispuse oficial și totodată în timp util. Mai departe s-a intrat în prezentarea efectivă a notelor propuse și a celor impuse de ministru.

Un alt subiect abordat a fost și programul „Școală după școală” care poate fi organizat în incinta fiecărei școli, această hotărâre rămânând la latitudinea consiliului de administrație. În cazul în care nu este aprobat un astfel de program, nu este permisă închirierea de spații în vederea unor astfel de destinații. În ceea ce privește disciplina religie, părinții în acord cu copii iau hotărârea dacă vor să asiste la aceste ore. În cazul în care decizia este pozitivă, părintele va completa o cerere pe care o va înainta direcției unității școlare iar acest demers trebuie efectuat doar o dată la început de ciclu școlar. De asemenea, în cadrul ședinței au fost expuse și formele de burse școlare.

Un fenomen nou cu care încep să se întâlnească din ce în ce mai des școlile constanțene îl reprezintă cererile de înscriere venite din partea copiilor care au efectuat studii, până în acel moment, în afara țării. În echivalarea anilor, cel mai important criteriu îl reprezintă dezvoltarea psiho-emoțională a candidatului.

În finalul ședinței, inspectorul general, Gabriela Bucovală i-a asigurat pe toți cei prezenți de toată cooperarea sa și a întregii echipe, urându-le în același timp un an școlar ușor, cu putere de muncă și fără incidente neplăcute.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: Zarif Armanbet