Ședință ordinară la Năvodari

Ieri, la finalul programului de lucru, Consiliul Local Năvodari a fost convocat în ședință ordinară. Întrunirea s-a desfășurat la Centrul Cultural și a avut pe ordinea de zi 22 de puncte.

Ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari a început odată cu ora 16.00 și s-a defășurat în prezența primarului Florin Chelaru, a viceprimarului Liliana Mară și a membrilor bordului de Consiliu. În cadrul întrunirii s-a prezentat convocatorul care inițial era format din 17 puncte dar, după o analiză mai atentă, au mai fost adăugate încă 5 puncte.

Ședința a început cu proiectul de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidența analitică pe plătitor a creanțelor bugetare datorate de persoanele juridice bugetului local al orașului Năvodari.

Între problemele atinse și supuse ulterior votului s-au aflat și planurile de școlarizare a unităților de învățământ, prelungirea unor contracte de închiriere și proiectul de hotărâre pentru schimbare destinație teren în vederea amplasării de construcții cu caracter provizoriu.

Toate cele 22 de puncte supuse votului au primit acceptul în unanimitate din partea consilierilor locali ai orașului Năvodari.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: Zarif Armanbet