Ședința extraordinară a CLC

Primul punct atins în discuție a făcut referire la aprobarea studiului privind ”Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța”.

La inițiativa primarului Decebal Făgădău, a fost supusă la vot și rectificarea bugetului local pe anul 2019.

Al treilea punct din ședință a atins problema achiziției serviciilor de consultanță și asistență juridică în vederea reorganizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Constanța.

Ultimul proiect a fost dedicat organizării echipei care va reprezenta orașul port Constanța la întâlnirea din Florida, Statele Unite ale Americii.

Toți cei 23 de consilieri prezenți au votat cu obțiunea ”pentru” toate cele patru proiecte din ședința extraordinară a Consiliului Local Constanța.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: George Dima