Ședință de Consiliu Local Năvodari

Ziua de 28 martie a însemnat pentru membrii Consiliului Local Năvodari, zi de muncă încheiată cu ședință de lucru. Întâlnirea a fost prezidată de viceprimarul orașului, Liliana Mară. În convocatorul prezentat pentru dezbatere și vot au fost înscrise nouă proiecte la care a mai fost adăugat un punct suplimentar.

Între problemele ridicate în eter s-au aflat aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și înregistrate la primăria orașului Năvodari, modificarea Organigramei, a ștatului de funcții și a ștatului de personal ale aparatului de specialitate a primarului, prelungiri de contracte de închiriere și retrageri de drepturi de folosință pentru diferite loturi.

După ce toate punctele de pe ordinea de zi au fost validate de accepul prin vot al consilierilor, ședința a fost declarată încheiată.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: Zarif Armanbet