Ședință de Consiliu Local la Medgidia

Consilierii locali din Medgidia s-au întrunit în ședință extraordinară care a avut pe ordinea de zi trei proiecte de hotărâre.

Acestea au trecut de votul consilierilor, fiind admise în totalitate. La primul punct a fost aprobat proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico economice- DALI pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare Piaţeta Decebal din municipiul Medgidia județul Constanța”.

La punctul următor s-a aprobat modificarea organigramei și statului de funcții  ale Spitalului Municipal Medgidia, în vederea susținerii înființării a 18 posturi necesare funcționării laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal.

Ultimul proiect de hotărâre aprobat în ședința ordinară a fost  referitor la aprobarea documentației de primă ȋnscriere a unor imobile terenuri ȋn sistemul integrat de cadastru și carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Medgidia a acestor imobile.

După înscrierea imobilelor, Consiliul Local se obligă să pună imobilele terenuri la dispoziția operatorului regional al sistemului public de alimentare cu apă și canalizare SC RAJA SA Constanța pentru proiectul de apă și apă uzată în aria de acoperire a Regiei Autonome Județene  de Apă Constanța în perioada 2014-2020.

Redactor: Cristina Niță