Secţiile de votare au fost vizitate de reprezentanţii ISU Dobrogea (VIDEO)

Aceştia au verificat clădirile şi dacă sunt respectate măsurile de apărare împotriva incendiilor.

Funcţionarea secţiilor de votare depinde de anumite reguli. Conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă acestea sunt:

1. amenajarea secţiilor de votare se va face, pe cât posibil, la parterul clădirilor;

2. amplasarea cabinelor de votare se face fără diminuarea capacității căilor de acces şi de evacuare şi fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează clădirile (ex: hidranţi interiori);

3. căile de evacuare din clădire vor fi marcate, circulaţia persoanelor prin clădire fiind limitată exclusiv pe traseul acces – secţie de votare – evacuare;

4. se interzice fumatul în interiorul secţiilor de votare;

5. se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în clădire, premergător şi pe durata desfăşurării procesului electoral;

6. respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzire;

7. exploatarea instalațiilor electrice cu respectarea reglementărilor, eliminându-se suprasolicitarea lor;

8. asigurare funcţionării iluminatului de siguranţă;

9. dotarea încăperilor în care se amplasează cabinele de vot cu stingătoare de incendiu funcţionale, cel puţin unul la fiecare 50 mp, verificate conform reglementărilor;

10. preşedinţii secţiilor de votare vor instrui, pe bază de documente, personalul din comisiile electorale, privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi măsurile care trebuie întreprinse în cazul manifestării acestora.

În perioada 08-10 decembrie, ISU Constanța va aigura paza la 130 de secții de votare de pe raza județului Constanța, fiind angrenate peste 500 de cadre militare. În cazul producerii unui incendiu, reperezentanţii ISU Dobrogea îi sfătuiesc pe organizatori să evacueze imediat sala, să salveze bunurilor utilizate în procesul electoral: urnele și buletinele de vot, ştampile, listele electorale etc. şi să sune la 112.

Redactor: Denisa Stoenescu