Școala „George Enescu” din Năvodari, instituție europeană

Şcoala Gimnazială „George Enescu” din Năvodari este o instituție europeană.  Acest lucru este susținut de parteneriatul cu școli din Turcia, Italia, Grecia, Lituania și Polonia din cadrul proiectului „Rainbow children”, aflat sub egida Erasmus.

“George Enescu” este una dintre cele trei școli gimnaziale din Năvodari. Aici colectivul profesoral promovează învățământul de calitate și valorile europene. Tocmai din acest considerent pentru perioada septembrie 2018 – august 2020 s-au pus bazele unui parteneriat cu școli din Turcia, Italia, Grecia, Lituania și Polonia. Colaborarea are loc în cadrul proiectului ERASMUS+ „Rainbow children”, finanțat din fonduri europene.

Echipa de implementare a proiectului este formată din zece cadre didactice și doisprezece elevi. Alături de aceștia vor fi și alți 18 elevi voluntari.

Proiectul urmărește schimbul de experiență între școlile partenere implicate, astfel încât beneficiarii direcți ai educației, elevii, să descopere și să înțeleagă consecințele migrației în lumea contemporană precum și necesitatea integrării imigranților în societățile de primire. Schimbul de valori culturale și lingvistice între elevii acestor țări conduc spre progresul tinerei generații. Aici este cultivată aprecierea patrimoniului cultural, comunicarea, înțelegerea, cunoașterea reciprocă și mai ales toleranța și respectul față de valorile europene. Școala Gimnazială George Enescu din Năvodari va primi vizita partenerilor străini în martie 2020, iar în mai va avea loc ultima activitate găzduită de școala inițiatoare a proiectului din Denizli,Turcia.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: Zarif Armanbet