SC RAJA SA clarifică situația abonaților

În ultimele zile, tot mai mulți constănțeni au solicitat clarificări legate de o serie de somații de plată pe care spun că le-ar fi primit de la Compania SC RAJA SA. Conducerea societății vine însă cu lămuriri și spune că mesajele respective aveau caracter pur informativ, așa că nu există motiv de alarmare din partea consumatorilor.

Interogarea soldului, impusã de legislația în vigoare, arată situația clientului la data de 31 octombrie 2016 și nu reprezintă o somație de plată sau o avizare, având doar un caracter pur informativ, lămuresc cei de la SC RAJA SA. Potrivit unui comunicat trimis de către companie, toți agenții economici sunt obligați să transmită aceste extrase de cont către toți clienții. În cazul furnizorilor de utilități, inclusiv abonații persoane fizice sunt clienți și de aceea aceste extrase de cont sunt transmise și către ei.

În conformitate cu prevederile Legii contabilității republicată, “persoanele juridice au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor ……., cel puțin odată în cursul exercițiului financiar…” precum și a Ord. 2861/2009 Art.1 alin.1 “Inventarierea are ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor….aparținând altor persoane juridice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar”. În această situație, SC RAJA SA a procedat corect și legal la transmiterea extraselor de cont cu sumele datorate de clienți la data de 31.10.2016, precizează societatea.

Redactor: Andreea Barbu