Rompetrol, măsuri de securizare și monitorizare

Rompetrol este colosul din domeniul rafinării petroliere, care pe teritoriul orașului Năvodari deține platforma Petromidia. Compania, prin rezultatele sale economice este un important susținător pentru bugetul local și central. Politica echipei de conducere a Rompetrol Rafinare a fost foarte clară de la bun început și se menține aceeași și în prezent.

Este vorba despre o atitudine de totală deschidere față de toți colaboratorii și de respect și recunoștință față de factorii de mediu înconjurători. Deschiderea poate fi ușor constatată prin rapoartele periodice în care este prezentată activitatea rafinăriei către publicul larg iar implicarea în bunăstarea comunității și a mediului este demonstată de acțiunile permanente desfășurate în acest sens. Pentru a păstra aceeași transparență și același interes și respect, Rompetrol Rafinare prezintă situația, la momentul de față din localitatea Vadu. Rafinăria deține  în localitatea Vadu un teren în suprafață totală de 75 de hectare, din care circa 50 de hectare reprezintă cele 2 iazuri de autoepurare: liniștire și macrofite, ultima treaptă a stației de epurare a apelor industriale și menajere de pe platforma Petromidia, CET Midia, Petromar, dar și a apelor uzate menajere ale orașului Năvodari, edificate anterior anului 1990. În 2006, compania a finalizat lucrările de modernizare și automatizare a stației de epurare, gradul de eficiență în îndepărtarea poluanților din apele uzate fiind în conformitate cu normele aplicate de legislația națională și cea din Uniunea Europeană. Investiția s-a ridicat la circa 6,3 milioane euro.  În prezent, calitatea apei uzate deversată în iazuri este monitorizată zilnic, obligație impusă prin actul de reglementare.

În paralel, conform datelor preliminare, la o distanță de peste 500 de metri față de localitatea Vadu și aproximativ 2,5 kilometri de țărmul Marii Negre, există o cantitatea totală de sol contaminat estimată la 40.000 tone.  Deși din perspectiva legislației de mediu, compania în calitate de proprietar al terenului contaminat are obligația de a lua măsurile de mediu necesare decontaminării, reprezentanții companiei subliniază faptul că Rompetrol Rafinare nu este sursa contaminării și nu poate fi considerată responsabilă pentru această situație. Compania nu desfășoară activități sau operațiuni în zonă, nu deține depozite, conducte de transport țiței sau alte produse petroliere. Mai mult, nu a desfășurat activități în zona contaminată în ultimii aproximativ 20 ani, de la finalizarea procesului de privatizare. Cu sprijinul autorităților de resort, compania va analiza și identifica în perioada următoare mecanismul, perioada și sursa, respectiv responsabilul acestei contaminări. În acest sens, conducerea companiei face apel către cei care dețin informații relevante privind modul în care s-a produs contaminarea, dar și în ceea ce privește sursa acesteia, să le pună la dispoziția autorităților de resort. Rompetrol Rafinare cooperează și oferă sprijin deplin tuturor autorităților implicate în identificarea poluatorului, limitarea poluării și remedierea tuturor problemelor. Rompetrol Rafinare a transmis în cursul acestei săptămâni autorităților de mediu competente planul de acțiuni pentru decontaminarea terenului situat în aria localității Vadu. Planul de acțiuni elaborat respectă prevederile legislației de mediu și ia în considerare și suportul autorităților locale: emitere avize și autorizații. În mai puțin de o săptămână de la constatarea situației de fapt, compania a efectuat investigații de specialitate pentru determinarea exactă a întinderii și nivelului în adâncime a contaminării terenului, iar în baza concluziilor preliminare s-au identificat soluțiile tehnice necesare implementării planului de acțiuni în perioada următoare. Compania a luat toate măsurile pentru securizarea și monitorizarea zonei, în condițiile în care, în acest moment, contaminarea nu prezintă risc de extindere, infiltrare sau incendiu.

Redactor: Sondra Sandu