România va avea un nou observator in domeniul finanţelor

Riscurile la adresa stabilităţii financiare a României vor intra de acum înainte sub jurisdicţia unei instituţii noi: Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială. Obiectivul fundamental al Comitetului este menţinerea stabilităţii financiare, inclusiv prin consolidarea capacităţii sistemului financiar de a rezista la şocuri şi prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice. Noua instituţie va fi condusă de un Consiliu general  format din 9 membri, respectiv: guvernatorul BNR Mugur Isărescu, prim-viceguvernatorul, cei 2 viceguvernatori şi economistul şef ai băncii centrale, preşedintele şi prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară şi doi reprezentanţi ai Guvernului desemnaţi de Primul-ministru. Destinatarii recomandărilor Comitetului sunt fie autorităţile de supraveghere financiară microprudenţială, fie Guvernul României. În urma primirii unor astfel de recomandări sau avertizări, destinatarii trebuie să adopte măsurile recomandate sau să întreprindă acţiuni în vederea diminuării riscurilor asupra cărora au fost avertizaţi, în caz contrar fiind necesară oferirea de explicaţii cu privire la lipsa de acţiune.