Riscurile, problema băncilor din spațiul comunitar

Riscurile bancare constituie o problemă majoră,  comună tuturor băncilor din spațiul comunitar. Soluționarea acestei dileme i-a determinat pe Miniștrii de Finanțe din țările Uniunii Europene să dezbată problema în cadrul unei întruniri, ce se va desfășura în data de 19 februarie a anului curent.

Instituțiile financiare din cadrul Uniunii Europene se confruntă cu o problemă comună ce vizează riscurile, diminuarea lor aflându-se în vizorul Miniștrilor de Finanțe ale statelor membre din Blocul Comunitar. În acest sens, oficialii se vor reuni, în data de 19 februarie, pentru a discuta măsurile ce se impun pentru reducerea acestor riscuri. Întâlnirea se încadrează în demersurile prevăzute pentru proiectul uniunii bancare, ce urmărește realizarea unui sistem comun de garanții bancare.

Definirea noțiunii de diminuare a riscurilor și manierele de reducere a lor vor fi temele de consfătuire ale miniștrilor. Scopul dezbaterilor programate pentru 19 februarie este acela de a determina Germania, cea mai mare putere economică a Europei, să aprobe înființarea Sistemului European pentru Garantarea Depozitelor Bancare. Această structură are ca perspectivă asigurarea depozitelor de până la 100.000 de euro inclusiv, constituite de clienți în orice bancă din zona euro. Acest proiect se bucură de susținerea Germaniei, însă nu dorește ca cetățenii ei să plătească pentru garantarea depozitelor unor state cu sisteme bancare mai vulnerabile.

Redactor: Mihaela Țânțaru