Reducerea poluării în Marea Neagră

La Sala Senatului din cadrul Universității Ovidius a fost prezentat astăzi proiectul „Tehnici și metode inovatoare de reducere a deșurilor în zonele de coastă ale Mării Negre”. Proiectul, aflat în curs de implementare, face parte din Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Consorțiul este alcătuit din parteneri ce provin din țări europene, precum Bulgaria, România, Georgia și va fi implementat și în țara noastră de către Universitatea Ovidius, Constanța.

Obiectivul principal al proiectlui îl reprezintă reducerea poluării bazinuluui Mări Negre prin urmărirea și analizarea principalelor fluxuri de deșeuri, precum și desfășuarea activităților pilot pentru curățarea zonelor predefinite de deșeuri marine.

De asemenea, se va elabora și un ghid privind managementul deșeurilor marine ecologice, precum și un raport privind stadiul de proiect.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: Zarif Armanbet