Rata șomajului ar putea creşte din nou în țara noastră

Imediat după finalizarea cursurilor, absolvenții trebuie să se înregistreze în primul rând la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în calitate de persoană care se află în căutarea unui loc de muncă. Dacă în decurs de 60 de zile de la înregistrare nu-și găsesc o slujbă sau nu urmează alte forme de învățământ, absolvenții au posibilitatea să primească șomaj. Această perioadă de 60 de zile se calculează începând cu data finalizării cursurilor și se adresează tuturor absolvenților care au un certificat sau o diplomă de studii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post liceal, superior de stat sau privat. Pentru această îndemnizație, tinerii trebuie să prezinte următoarele documente: acte de studii și de calificare, certificatul de naștere, actul de identitate, atât în original cât și copii. Pe lângă aceste documente, tinerii trebuie să demonstreze și faptul că sunt apți din punct de vedere medical să lucreze, în acest sens fiind necesară și o adeverință medicală care să ateste acest lucru.  Îndemnizația de șomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni și constă într-o sumă fixă, reprezentând 50 la sută din indicatorul social de referință, adică 250 de lei. Pe lângă această îndemnizație, absolvenții înscriși la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă mai pot beneficia de informare și consiliere profesionale, mediere pentru identificarea unui loc de muncă și programe gratuite pentru formare profesională.