RADET începe acțiunea de citire a contoarelor

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța, anunță consumatorii ca va începe  acțiunea de citire a contoarelor de energie termică.

RADET Constanța va efectua citirea contoarelor de energie termică montate la consumatori.

Acțiunea se va desfășura în intervalul de timp 26februarie– 03martie, a.c..

Tabelul cuprinzând planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termică montate la consumatori poate fi consultat site-ul instituției:

www.radet-constanta.ro/documente/Planificari/02.2018.pdf

Consumatorii de energie termică sunt rugați pe această cale se facă demersurile necesare pentru a permite accesul reprezentanților regiei la grupurile de masură, astfel încât citirea contoarelor să se efectueze în termenele stabilite.

Redactor: Sondra Sandu