Proiectele rescrise ale Codului Fiscal şi Codului de procedură fiscală

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fUTEaDFZofg[/youtube]Rescrierea Codului Fiscal şi a Codului de procedură fiscală presupune, în principal, reformularea prevederilor actuale, în scopul unei mai bune înţelegeri, eliminarea disfuncţionalităţilor şi a eventualelor interpretări neunitare, actualizarea şi reaşezarea prevederilor articolelor, respectiv a titlurilor, pentru a răspunde atât cerinţelor mediului de afaceri, cât şi cerinţelor organelor fiscale
De asemenea, prin rescrierea celor două Coduri se urmăreşte o abordare facilă a legislaţiei fiscale de către contribuabili şi o administrare coerentă a sistemului de impozite şi taxe prin care se constituie venituri ale bugetului general consolidat.
Rescrierea celor două Coduri face parte din procesul de modernizare a legislaţiei fiscale, unul dintre obiectivele incluse în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2013-2015 şi în Programul Legislativ al Guvernului României pentru perioada 2013 – 2016. Proiectul Codului de procedură fiscală reglementează şi posibilitatea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată ale contribuabililor, eliminându-se astfel şi o parte dintre barierele birocratice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.