Proiect de lege care vizează proprietarii de case

Potrivit unui nou proiect de lege, persoanele care locuiesc la casă, sunt obligate să respecte anumite condiții ce țin de securitate. În caz contrar, se va trece la aplicarea de sancțiuni, în conformitate cu prevederile legii.

Conform unui nou proiect de lege, orice gospodărie din România va fi obligată să dețină hidranți sau sisteme corespunzătoare pentru intervenție în cazurile de incendiu.

Felul în care sunt respectate  noile măsuri vor fi urmărite de primarii din fiecare localitate. Proiectul prevede și sancțiuni pentru cazurile în care hidranții sunt distruși sau deteriorați.

„Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:  hidranții sunt distruși, deteriorați sau este împiedicat accesul la aceștia și care poate conduce la pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății persoanelor sau la distrugerea totală sau parțială a construcției, ori degradarea unor instalații sau utilaje importante”.

Proiectul legislativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Proiectul este avizat favorabil de Ministerul de Interne și Ministerul Justiției și va fi trimis la Guvern pentru adoptare.

Redactor: Sondra Sandu