Proiect 13 milioane de lei

În cadrul proiectului vor fi conservate şi valorificate trei monumente istorice de importanţă naţională şi universală, cuprinse în patrimoniul cultural-istoric al municipiului Mangalia: zidul de incintă nordic-tronson estic şi edificiul romano-bizantin, colţul de nord-vest al incintei romano-bizantine, precum şi mormintele paleocreştine de tip hypogeu, din zona necropolei callatiene. Se vor realiza  trei amenajări peisagistice şi vor fi create infrastructurile conexe de acces la monumentele istorice.

Faza de cercetare arheologică a ruinelor vechiului Callatis a început imediat după obţinerea avizului de la Ministerul Culturii şi s-a desfăşurat în cele trei locaţii vizate de proiect.

Deşi ştiau că Mangalia a fost clădită pe un teren în adâncurile căruia zac adevărate comori ale istoriei antice, arheologii au fost surprinşi de descoperirile făcute în timpul săpăturilor.

Rezultate spectaculoase au fost relevate la situl din coltul de nord-vest al incintei romano-bizantine a vechii cetăţii Callatis. Aici a fost descoperit zidul de incintă ce a funcţionat din epoca elenistică până în epoca romană timpurie, zona fiind locuită chiar şi în sec. VI p.Chr.

În timpul lucrărilor, a mai fost adus la lumina zilei pavajul porţii de N a cetăţii ce a funcţionat odată cu incinta elenistică sus amintită, până în sec. II-III p. Chr. Pavajul continua către nord cu o tasare din piatră măruntă, ceramică şi cărămidă. Aici au fost descoperite monede din timpul lui Constantin al II-lea, dar şi elemente ale drumului pontic din vremea împăratului Traian.

Unul dintre cele mai frumoase descoperiri îl constituie un stâlp miliar, o bornă aflată pe acest drum ce lega Tomisul de Bizanţ.

„Callatis — Istorie la malul Mării Negre“ are o valoare de 12.988.800 lei, din care valoarea eligibilă este de 9.355.640 lei, iar cea neeligibilă – 1.145.950 lei. Responsabilii proiectului estimează data finalizării proiectului în vara anului viitor.

Redactor: Mihaela Marin-Dubei