Programul RABLA, prelungit până pe 20 decembrie

Persoanele fizice care vor să renunţe la maşina veche pentru a-şi lua una nouă se mai pot bucura de noua suplimentare a tichetelor electronice în programul „Rabla 2016” până pe 20 decembrie . Cei care renunţă la autoturismele mai vechi de opt ani pot solicita, în baza programului guvernamental, prima de casare şi, eventual, un ecobonus, pentru a cumpăra autovehicule noi.

În cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla Clasic), valabilitatea notei de înscriere este de 120 zile, fără a depăși data de 27 decembrie 2016.  Pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Rabla Plus), valabilitatea notei de înscriere nu va depăși data de 27 decembrie 2016. Data stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare în cadrul ambelor programe este 27 decembrie 2016.De asemenea, a fost introdusă posibilitatea prelungirii până la data de 31 mai 2017, a valabilității contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate de către producătorii validați cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Redactor: Camer Nita