Programul „Prima chirie” a fost aprobat de către Guvern

Conform măsurii, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă pot primi o taxă de relocare dacă își găsesc de lucru într-o altă localitate decât cea de domiciliu, situată  la o distanță de peste 50 de km.

Potrivit actului normativ, prima de relocare este acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj și este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei și a utilităților) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare nu depășesc suma de 5000 lei/lună, în situația în care sunt singure sau împreună cu familiile acestora, și care se încadrează în muncă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de 36 de luni și nu se cumulează cu prima de încadrare sau cu prima de instalare, prevăzute în legislație.

Redactor: Daniel Albu