Primăria Constanța face angajări

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul instituției. Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei iar concursul va presupune o probă scrisă și un interviu.

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bulevardul Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul a două departamente ale instituției.

Primul departament este Direcția Gestionare Servicii Publice care oferă funcția de șef serviciu Management Drumuri și Transport Public. Candidatul trebuie să îndeplinească o serie de condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în inginerie civilă sau ingineria transporturilor, studii de masterat în domeniul administrației publice ori management, cunoştinţe de operare calculator atestate cu documente doveditoare, minim 2 ani experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice.

Cea de-a doua funcție vacantă din cadrul Direcției Tehnologia Informației și Relații Publice este de șef serviciu Tehnologia Informației și Relații Publice. De asemenea, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în ştiinţe administrative, economice, tehnologia informației, studii postuniversitare în domeniul administrației publice ori management, cunoştinţe de operare calculator atestate cu documente doveditoare, minim 2 ani experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218, până în data de 20 Aprilie. Proba scrisă se va desfăşura în data de 07 Mai, ora 11:00, iar interviurile candidaţilor admişi vor avea loc pe data de 09 Mai, ora 14:00. Condiţiile de participare, bibliografia și actele necesare înscrierii sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro.

Redactor: Zarif Armanbet