Prima ședință de consiliu din ultimul timp, fără scandal

Consilierii locali din Mangalia au aprobat, într-o şedinţă de îndată, patru proiecte de hotărâre care, în opinia iniţiatorului,  nu sufereau amânare. Aleşii au fost de acord cu inventarierea unor terenuri în domeniul public al Mangaliei, precum şi cu darea în folosinţă gratuită a acestora în vederea construirii unui sistem de alimentare cu apă și canalizare. De remarcat că ședința s-a desfășurat fără reproșuri cu iz de scandal, așa cum se întâmplă, în general, la Mangalia.

În ultima ședință a Consililui Local Mangalia, aleșii au stabilit de comun acord, fără a se mai certa între ei, cu darea în folosință a unor terenuri din domeniul public, în vederea înființării şi punerii în funcţiune a unui sistem regional de alimentare cu apă pentru mai multe localități.

A mai fost aprobat şi un proiect de hotărâre privind Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiilor propuse în municipiul Mangalia şi alocarea, din bugetul local, a valorii cofinanţării proiectului respectiv.

În fine, ultimul punct de pe ordinea de zi a unei rare şedinţe de consiliu ce nu a mai fost presărată cu injurii de o parte şi de cealaltă a „taberelor“ politice, a vizat mutarea chiriaşilor din Baraca „O“ în altă locație similară, din cauza gradului avansat de degradare.

Nu în ultimul rând, trebuie spus că secretarul primăriei, Andreea Cabuz, a anunţat renunţarea la funcţia de consilier local a prof. Ghiulserin Sali de la PNL, locul acesteia urmând a fi vacantat şi preluat de un alt ales de pe lista formaţiunii politice, Dragoş Ioniţă.

Redactor: Mihaela Dubei-Marin