Prețul RCA rămâne același, dar își schimbă denumirea și forma

Azi,  23 decembrie 2016, intră în vigoare prevederile Normei pentru aplicarea Ordonanţei 54/2016 privind poliţele RCA. Urmare a acestei norme, asigurătorii îşi anunţă clienţii, brokeri sau consumatori că vor exista unele modificări în platforma de emitere web a poliţei RCA. Interesant este faptul că prețurile, care au făcut obiectul mai multor acțiuni de protest, au rămas neschimbate.

Potrivit Normei, polițele RCA vor fi înlocuite cu contracte, însă este vorba mai mult despre o modificare a numelui, întrucât conținutul nu a suferit modificări majore.

Printre diferențele faţă de proiectul de normă aflat anterior în dezbatere, de data aceasta  nu mai include posibilitatea Autorității deSupraveghere Financiară de a plafona comisioanele brokerilor. Noua normă reglementează:

– forma şi conţinutul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumit contract RCA;

– condiţiile şi criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA;

– procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi lichidarea dosarului de daună;

– sistemul bonus-malus;

– forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului de Constatare amiabilă de accident;

– procesul de avizare şi înregistrare, obligaţiile şi responsabiltăţile personalului care efectuează constatarea daunelor.

În cazul în care asiguratul RCA şi asigurătorul RCA convin asupra introducerii unor clauze suplimentare la încheierea sau pe perioada derulării contractului RCA, acestea vor fi menţionate distinct printr-un act adiţional la contractul RCA. Asiguratorii RCA stabilesc tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru limitele de despăgubire stabilite.

În privința prețurilor practicate, acestea rămân practic neschimbate, în ciuda tuturor acțiunilor de protest desfășurate în toamna acestui an în mai toate orașele mari. Atunci, majoritatea transportatorilor au participat la proteste, iar coloanele de camioane și alte utilaje au perturbat traficul rutier și au claxonat sediile prefecturilor din orașele-reședință de județ.

Redactor: Daniel Albu