Posturi vacante la Primăria orașului Năvodari

Primăria orașului Năvodari organizează concurs de angajare pentru două posturi vacante. Care sunt cerințele și documentele necesare, aflați în continuare.

Primăria Năvodari anunță că organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale-Direcția Economică și  Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spații Verzi-Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Năvodari.Proba scrisă va avea loc în data de 7 mai, ora 10.00 , iar interviul se va desfășura în maximum 5 zile lucrătoare de  la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 2 aprilie, inclusiv.

Pentru ocuparea posturilor sunt necesare  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, cunostințe de operare calculator nivel de baza, dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor respective și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțina în mod obligatoriu:formularul de înscriere;curriculum vitae, modelul comun european;copia actului de identitate;copii ale diplomelor de studii, copia carnetului de muncă,copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, cazierul judiciar și declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Redactor: Isaela Boantă