Portul Constanţa şi-a dublat performanţele economice după obţinerea statutului de port liber

În urmă cu zece ani, Portul Constanţa a fost declarat operaţional, cu facilităţi vamale speciale, de către Ministerul Finanţelor. În baza noului statut de port liber, transportatorii şi operatorii comerciali beneficiază de regim vamal special, ceea ce induce simplificarea formalităţilor vamale pentru mărfurile aflate în tranzit. Practic, transportatorii şi operatorii sunt scutiţi de acum de corvoada depunerii declaraţiilor vamale pentru mărfurile străine, aflate în tranzit prin port, iar pentru cele româneşti destinate exportului, consumului sau utilizării în incintă, se întocmesc formalităţi simplificate de evidenţă operativă, măsuri ce vor duce la reducerea timpilor de staţionare a mărfurilor şi navelor şi implicit a tarifelor percepute. Obţinerea statutului de port liber a conferit întregului perimetru ocupat şi operat de Portul Constanţa atributul de zonă scutită de taxe vamale şi implicit de impunerea taxei pe valoare adăugată, pentru mărfurile declarate şi aflate în tranzit. Infrastructura perimetrală, de acces şi tranzit în şi dinspre exterior pe căi rutiere şi maritime a trebuit securizată şi adaptată pentru a monitoriza eficient orice sosiri şi plecări de mărfuri.

În mod sintetic, date financiare puse la dispoziţie indică o crestere a veniturilor totale obţinute de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A. în ultimul deceniu, de la valoare de 31.000.000 lei în 2003 la 65.000.000 în anul 2012. Saltul se observă şi la simpla monitorizare a numărului de turişti sosiţi la bordul navelor de croazieră în Portul Constanţa, care a crescut de la 8.900 în 2003 la 34.000 în 2012.

In concluzie, introducerea facilităţilor de port liber la Constanţa a creat premisele dezvoltării economice a platformei portuare în consonanţă şi concordanţă cu tendinţele economice mondiale actuale.