Poliția locală VS Poliția națională

Poliția Locală și Poliția Națională pot fi ușor confundate. Acest lucru se întâmplă datoriră atribuțiilor asemănătoare, dar nu identice. Fiecare instituție are sarcini diferite, cu un scop comun: asigurarea ordinii și liniștii publice și siguranța cetățenilor.

Confuzia dintre Poliția Locală și Națională se datorează faptului că ambele instituții conlucrează pentru a le asigura cetățenilor un trai lipsit de infracțiuni. Împreună oamenii legii răspund de protejarea integrității persoanelor și a patrimoniului acestora.

Poliția Locală este o instituție care conform Legii 155 / 2010:

ATRIBUȚIILE POLIȚISTULUI LOCAL

Exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor, în domeniile:

 • ordine și liniștea publică și paza bunurilor;

 • circulația pe drumurile publice;

 • disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • protecția mediului;

 • activitatea comercială ;

 • evidența persoanelor.

Poliția Națională are toate îndatoririle unui polițist local, dar și multe altele în plus. Conform Legii nr 218 / 2002 , pe lângă atribuțiile comune cu Poliția Locală, Poliția Română trebuie să:

ATRIBUȚIILE POLIȚISTULUI NAȚIONAL

 • apere viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor;

 • aplice măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice;

 • sprijine unitățile de jandarmerie cu informații ;

 • execute controale tehnice și intervenții pirotehnice pentru a preveni și neutraliza dispozitive explozive;

 • avizeze și controlează înființarea societăților private de detectivi, pază și gardă de corp;

 • realizează activități de prevenire și combatere a corupției, a criminalității economico-financiare, a celei transfrontaliere, a infracțiunii în domeniul informaticii și a crimei organizate;

În funcție de atribuțiile pe care le are, fiecare instituție trebuie să depună toate eforturile necesare pentru ca oamenii să se simtă în siguranță.

Redactor: Paul Alexe