Poliția Locală Constanța face angajări!

Primăria Municipiului Constanţa anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale Poliţia Locală. Probele de concurs se vor susține la sediul din bulevardul Tomis nr. 51

Primăria Municipiului Constanţa anunță organizarea concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante în cadrul Direcției Generale Poliţia Locală.

Este vorba de un post de poliţist local clasa I, gradul asistent – Serviciul Ordine Publică 2. Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea poliţie locală, ordine şi siguranţă publică, ştiinţe juridice, administrative, inginerești, economice, educaţie fizică şi sport, psihologie, cunoştinţe optime operare calculator – folosind tehnici standard de pocesare – nivel bază, proba de testare a competenţelor digitale eliminatorie, minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Două posturi de poliţist local clasa III, gradul debutant – Serviciul Ordine Publică 2. Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, cunoştinţe optime operare calculator – folosind tehnici standard de pocesare – nivel bază, proba de testare a competenţelor digitale eliminatorie. Patru posturi de poliţist local clasa III, gradul debutant (4 posturi) – Serviciul Ordine Publică 3. Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, cunoştinţe optime operare calculator – folosind tehnici standard de pocesare – nivel bază, proba de testare a competenţelor digitale eliminatorie. Un post de poliţist local clasa I, gradul debutant (1 post) – Serviciul Ordine Publică 4. Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea poliţie locală, ordine şi siguranţă publică, ştiinţe juridice, administrative, inginerești, economice, educaţie fizică şi sport, psihologie, cunoştinţe optime operare calculator – folosind tehnici standard de pocesare – nivel bază, proba de testare a competenţelor digitale eliminatorie. Un post de poliţist local clasa I, gradul asistent – Serviciul Ordine Publică 4

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea poliţie locală, ordine şi siguranţă publică, ştiinţe juridice, administrative, inginerești, economice, educaţie fizică şi sport, psihologie, cunoştinţe optime operare calculator – folosind tehnici standard de pocesare – nivel bază, proba de testare a competenţelor digitale eliminatorie, minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Condiţii specifice: aviz psihologic de port armă eliberat de un psiholog atestat de Colegiul Psihologilor din România, permis de conducere categoria B, fişă medicală pentru atestarea stării de sănătate completată la un cabinet de medicina muncii.

Concursul se va desfăşura în perioada 18 – 22 iunie 2018 la sediul Primăriei Municipiului Constanţa. Va consta într-o probă sportivă eliminatorie, proba de testare a competenţelor digitale eliminatorie, proba scrisă şi o probă de interviu. Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218. Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro.

Redactor: Sondra Sandu