Peste 190.000 de absolvenţi ai claselor a opta s-au înscris la evaluarea naţională de anul acesta

Proba scrisă la limba şi literatura română se va desfăşura luni, începând cu ora 9.00. Cei peste190.000 de absolvenţi înscrişi vor susţine examenul în 4.516 unităţi de învăţământ. Accesul elevilor în săli este permis cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30. Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare a elaborat 10 variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru evaluarea naţională la clasa a 8-a şi cu modelul evaluărilor internaţionale. Subiectele au un nivel mediu de dificultate şi permit rezolvarea în 120 de minute. Extragerea variantei de subiect va avea loc în dimineaţa zilei de luni, varianta urmând să fie transmisă către centrele de comunicare, adică spre toate inspectoratele şcolare judeţene. Ministerul Educației a anunțat că frauda şi tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din sală şi acordarea notei 1 la lucrarea respectivă. Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba, proveniţi din unitatea de învăţământ în care are loc examenul. De asemenea, fiecare sală de examen va fi dotată cu camere de supraveghere video, iar clasa în care se susţine examenul va fi, în prealabil, adaptată astfel încât elevii să fie aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Pe uşa fiecărei săli va fi afişată lista nominală cu elevii, dar şi avertismentul prin care se anunţă că este strict interzis accesul cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Evaluarea lucrărilor este făcută de către doi profesori din unitatea respectivă de învăţământ, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică. În cazul în care nu există câte doi dascăli la disciplinele la care se susţine evaluarea naţională, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiată unitate de învăţământ. Notarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După verificare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Ministerul Educației interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unităţile de învăţământ sau din centrele zonale de evaluare.

Evaluarea naţională la clasa a 8-a va continua marţi, cu proba la limba şi literatura maternă, şi miercuri, cu proba de matematică. Afişarea primelor rezultate este programată vineri, până la ora 14. În aceeaşi zi, în intervalul orar 14-18 pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în zilele de 30 iunie şi 1 iulie. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, va avea loc pe  2 iulie. Testarea naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune, iar media de admitere în liceu va fi calculată ca medie artimetică dintre media notelor de la evaluare şi media generală a anilor de gimnaziu.

Pentru mai multe detali si imagini video va rugam urmariti jurnalul Litoral TV

Redactor: Doina Sirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.