Persoanele cu venituri mici din Năvodari pot sta liniștite la iarnă

Temperaturile scăzute de afară i-au determinat pe oameni să dea mai devreme drumul la căldură. La Năvodari, prețul gigacaloriei este extrem de mic, dar sunt familii sau pensionari care nu au venituri suficiente. Aşa că primăria Năvodari vine în sprijinul lor, pentru a le oferi o iarnă călduroasă. De ajutor social vor beneficia familiile și persoanele singure care au un venit lunar pe membru de familie mai mic de 615 lei, persoanele care au același domiciliu, indiferent dacă sunt rude sau nu, dar sunt trecute în cartea de imobil și persoanele care locuiesc singure. Toţi vor primi ajutor începând din noiembrie și până în martie 2014.  La dosar sunt necesare:

1.Acte justificative privind componența familiei.

2. Acte justificative privind veniturile familiei: adeverință de salariu cu venitul net – inclusiv tichete de masa eliberate de angajatori, cupoane de pensii /

Indemnizație de handicap / pensii în baza altor legi speciale, cupoane de alocație de stat / plasament / adeverințe ANAF.

3. Acte justificative privind situația juridică a locuinței: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

4.Dovada pentru solicitanții de ajutor de încălzire cu energie electrică: contractul cu furnizorul de energie electrică / ultima facutră de la energia electrică achitată

Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Beneficiarii sunt obligați că anunţe de fiecare dată la primărie, orice modificare cu privire la venit, care se va afectua pe baza unei cererii care va trebui să fie însoțită de actele care atestă modificarea. Dacă se constată faptul că cel care a completat cererea nu a

declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare. Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Redactor: Denisa Stoenescu