Pentru ce este folosit formularul E112 și care sunt cerințele de acordare

Odată cu intrarea în spațiul european, românii pot beneficia de tratamente medicale sau intervenţii și în alte țări ale comunității, în cazul în care aceste proceduri nu sunt disponibile la noi. În acest scop există formularul E112, valabil pentru persoanele înregistrate în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acest formular poate salva vieți dacă este completat conform cerințelor și dacă îndeplinește o serie de criterii. Așadar, documentul se eliberează la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate la care sunteți asigurat, în condițiile în care doriți să vă transferați reședința într-o țară membră a Uniunii Europene și trebuie să urmați un tratament început deja în România. În cazul în care motivul solicitării nu este schimbarea reședinței, formuralul E112 se va elibera dacă urmează să efectuați un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii de bază din România, însă care nu poate fi acordat într-un interval de timp necesar în țara noastră, luându-se în considerare starea de sănătate a solicitantului și evoluția probabilă a bolii. Toate documentele necesare obținerii acestui formular vor fi depuse la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, de unde poate fi procurată și cererea pentru acest formular. Dosarul trebuie să conțină cererea în original, copie a actului de identitate, sau după caz, a certificatului de naștere, un raport medical care trebuie să conțină recomandarea medicului pentru efectuarea tratamentului în străinătate, un document din care să rezulte diagnosticul și faptul că serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat nicăieri în România într-un interval de timp optim, precum și o adresă din partea unității medicale din străinătate care confirmă disponibilitatea de a acorda un anumit serviciu medical. Serviciile medicale acordate în baza acestui document se decontează numai între instituții, pe bază de facturi.