Orele de dirigenție sunt ignorate cu desăvârşire de unii dascăli

Nu de puţine ori, profesorii uită că în atribuţiile lor intră şi cele de îndrumător şi pedagog pentru cei tineri.  Elevii recunosc că, adesea, ora de dirigenție este înlocuită cu o oră în plus din materia predată de diriginte.

Fenomenul nu este totuşi generalizat, existând și școli unde statutul orei de dirigenție este respectat.

În teorie, orele de dirigenţie sunt destinate consilierii şi orientării în probleme de învăţare, de viaţă, de integrare socială. Diriginții nu ar trebui să uite de importanța acestei ore şi de rolul pe care îl are în crearea unui climat de înțelegere reciprocă între dascăl și elev.

Reporter: Camer Negip ; Imagine: Alex Brinzaru