Obţinerea unui paşaport nou va costa de mâine mai mult

Potrivit noului act normativ au fost modificate atât tarifele pentru serviciile consulare, cât şi cele pentru care se aplicau aceste taxe. Astfel, noile dispoziţii stabilesc tarifele pentru eliberarea documentelor de călătorie şi nu doar pentru paşapoarte. Mai exact, pentru eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei se va aplica o taxă de 32 de lei. Vechiul act normativ cuprindea tarifele pentru eliberarea sau prelungirea valabilităţii mai multor tipuri de paşapoarte precum şi pentru înscrierea ulterioară în paşaport a unor copii sub 14 ani, care variau între 3 lei şi 28,5 lei. În acelaşi timp au fost modificate şi tarifele pentru serviciile privind cetăţenia. Dacă pâna acum trebuia să plătim 187,5 lei, de mâine vom achita 191 de lei. Neschimbată rămâne taxa de renunțare la cetățenie. Pentru asta va trebui să scoatem din buzunar 600 de lei.  Noul act normativ vine și cu vești bune. Documentul nu mai cuprinde serviciile de clarificare a cetăţeniei române, restabilirea domiciliului unui cetăţean român în România şi stabilirea domiciliului unui cetăţean străin în România, pentru care se aplicau tarife cuprinse între 25 şi 124,5 lei.
Legalizarea actelor oficiale va fi taxată cu 25 lei, mai mult cu 3 lei. De asemenea, noile reglementări menţionează că supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor va fi tarifată cu 47 lei faţă de 43,5 cât erau până la majorare. Totodată, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine va costa 22 lei, față de 19 lei. Se scumpesc şi serviciile de identificare a persoanelor pe teritoriul României, de la 31,5 lei la 35 lei. În plus, pentru eliberarea de adeverinţe şi alte servicii prestate de autorităţile competente contribuabilii vor plăti 22 lei, faţă de 19 lei. Noile reglementări stabilesc că sunt scutite şi înregistrarea cererilor de acordarea a cetăţeniei române, eliberarea certificatului de cetăţenie ulterior depunerii jurământului de credinţă pentru acordarea/ redobândirea cetăţeniei române, eliberarea la frontieră a vizelor de intrare în România precum şi toate serviciile menţionate anterior, atunci când sunt prestate în interesul statului sau în cadrul cooperării la nivel instituţional.

Pașii care trebuie urmați în cazul restituirii taxelor sunt :  contribuabilul va depune la organul fiscal o cerere de restituire, însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei, document pe care este înscrisă menţiunea „taxă neutilizată“ şi care este semnat şi ştampilat de Departamentul Consular, Direcţia Generală de Paşapoarte, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.