Nu toți angajatorii oferă garanția unui loc de muncă

Chiar dacă aveţi contractul de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, nu trebuie să vă culcați pe o ureche. Sunt situații în care angajatorul vă poate concedia. Se poate concedia un salariat, ca sancțiune disciplinară, dacă acesta a săvârșit o abatere disciplinară gravă sau mai multe abateri în mod repetat de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă.

Din nefericire, sunt și angajatori care desfac contractul se muncă fără motive întemeiate și fără preaviz. În astfel de situaţii, angajaţii au dreptul de a acţiona angajatprul în instanţă.

Dacă salariatul contestă decizia de desfacere a contractului individual de muncă și are câștig de cauză la instanța de fond , instanța poate dispune anularea deciziei de concediere și reintegrarea salariatului în postul ocupat anterior iar angajatorul nu poate refuza punerea în executare a hotărârii judecătoreşti.

Reporter: Camer Nita ; Imagine: Victor Nita