Noutăți la acordarea ajutoarelor pentru încălzire

În cadrul ședinței, cei prezenți au putut afla detalii cu privire la întreaga procedura de acordare a subvențiilor de căldură, și anume, care sunt criteriile de eligibilitate, ce documente trebuie prezentate la oficiile serviciilor de asistență socială, precum și calendarul complet al procesului prin care se stabilesc beneficiarii. Accentul a fost pus pe noutățile apărute în legislație, una dintre acestea fiind renunțarea la declarația pe proprie răspundere, care a fost înlocuită cu un formular unic.

Tot ca noutate, din acest an, solicitanții vor trebui să prezinte acte doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de toți membrii familiei, precum și locuința sau bunurile deținute, fie că ele se află pe raza județului Constanța sau oriunde, în țară. Evident, există și anumite excepții, cu privire la unele venituri ce nu trebuie declarate.

Ca și până acum, legea permite autorităților locale să suplimenteze aceste ajutoare, în măsura în care dispun de fondurile necesare.

Cererile pentru acordarea ajutoarelor sociale și pentru încălzire se pot depune până la data de 20 ale fiecărei luni, începând cu luna noiembrie. Deasemenea, lista cu bunurile personale care exclud acordarea ajutoarelor sociale este afișată, la loc vizibil, de către fiecare primărie. Modificările apărute în privința veniturilor sau a bunurilor avute în posesie trebuie anunțate în termen de maxim cinci zile de la apariția acestora.

Reporter: Paul Alexe ; Imagine: Adrian Corchie