Nicolae Matei supus unor tratamente inumane

Legea 254 din 2013 și mai multe decizii ale Autorității Naționale a Penitenciarelor prevăd că repartizarea la muncă a deținuților se face în funcție de anumite criterii. Totuși, fostul edil șef al orașului Năvodari, Nicolae Matei, a fost supus unui tratament necorespunzător vârstei și stării sale de sănătate.


În România anului 2016 tortura fizică și psihică este tolerată de autoritățile statului român. Conform prevederilor Legii nr. 254 din 2013 și a altor decizii emise de Autoritatea Națională a Penitenciarelor din România, repartizarea la muncă a deținuților se face în funcție de: vârstă, dosar medical și pregătire profesională. Deși are 49 de ani și probleme medicale, membrii Comisiei de muncă din Penitenciarul Poarta Albă l-au repartizat pe fostul primar al orașului Năvodari, Nicolae Matei, la activități în câmp. Acesta a relatat familiei că a fost pus să smulgă iarba într-un teren îmbibat cu apă, cu mâinile goale, fără echipament de protecție,în soare, la temperaturi de aproximativ 30 de grade Celsius. Ulterior, Matei a fost transferat într-un solar, în timpul prânzului, unde temperaturile depășesc 60-70 de grade Celsius

”Mă consider norocos că nu mai există lucrări la Canalul Dunăre-Marea Neagră pentru că, probabil, acolo eram repartizat să muncesc. Așa trebuie pedepsiți primarii României, actualii dușmani ai poporului”, a afirmat Nicolae Matei.

Un alt aspect relatat familiei de către Nicolae Matei îl vizează pe comandantul secției Valu lui Traian, Giuliano Gheorghe. Potrivit lui Matei, venind în inspecție și văzând condițiile de muncă comandandul secției a afirmat:

”Ce faci măi, domn primar? Mă gândesc să te dau la un punct de lucru la săpat șanțuri!”
Cele relatate de fostul primar al orașului Năvodari se petrec în condițiile în care Nicolae Matei se află sub tratament medical și semianchilozat din cauza curentului în care a stat și a muncit de când este închis în Penitenciarul Poarta Albă. Totodată, mai multe articole din Legea 254/2013 stipulează:

Art. 4 ”Pedepsele și măsurile privative de libertate se execută în condiții care să asigure respectarea demnității umane”.
Art. 5 ”Se interzice supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei pedepse sau a unei alte măsuri privative de libertate la tortură, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente”
ART.6 ”În timpul executării pedepselor și a măsurilor privative de libertate este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecție HIV/SIDA sau pentru alte temeiuri de același fel”.
Sursa: Legea nr.254/2013