Modificările introduse în cadrul dezbaterilor in vederea aprobarii Legii 193/2013 in Parlament

La finele anului trecut, Guvernul a decis ca toate regiile autonome şi companiile naţionale să fie obligate să desfăşoare proceduri de achiziţie publică. O interpretare defectuoasă a dezbaterilor a condus la ideea ca Parlamentul este decis însă să se revină la sistemul iniţial, în care doar unele regii şi companii de stat sunt obligate să deruleze licitaţii, şi anume cele care se încadrează în cele două articole ale Ordonanţei de Urgenta 34/2006 – respectiv 8 sau 9 – , iar celelalte societăţi să elaboreze “norme procedurale interne” în ceea ce priveşte atribuirea contractelor a căror valoare depăşeşte pragul achiziţiilor directe. Numai ca interpretarile au fost si de data acesta defectuoase.  Toate entitățile care aveau calitatea de autoritate contractantă la 31 decembrie 2012, inclusiv regiile autonome, companiile naţionale sau societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, își păstrează calitatea de autoritate contractantă și sunt obligate să deruleze proceduri de achiziție publică, în măsura în care se încadrează în prevederile articolelor mai sus mentionate. Mai mult, prin Legea nr. 193/2013, a fost introdus un nou articol, care prevede că regiile autonome, companiile naţionale sau societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 8 sau art. 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce, în ceea ce privește atribuirea contractelor de furnizare, prestare de servicii sau execuţie de lucrări.

Ca o concluzie generală, ,, nu s-a pus niciodată problema ca regiile autonome, companiile naţionale sau societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat să fie exceptate de la prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii”, precizează Lucian Dan Vlădescu, Președintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, intr-un comunicat de presa emis pe 2 iulie.