Modificări de tarife la ANCPI

Din 8 ianuarie, extrasul de plan cadastral poate fi obţinut online de către notari sau persoanele interesate, fără plata unui tarif de urgenţă. Anunțul a fost făcut de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Extrasul de plan cadastral pentru informare poate fi furnizat online, în aceleaşi condiţii cu extrasul de carte funciară, în cazul în care imobilul pentru care se solicită documentul are geometrie în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Documentul poate fi primit pe loc, costă 15 lei şi este disponibil prin platforma online e-payment. Cererea online pentru extrasul pentru informare poate fi plasată la orice oră, iar plata se face cu ajutorul cardului.

“Prin acest nou serviciu online încercăm să-i ajutăm pe cei interesaţi să evite drumurile la ghişeu. Procedura este cea pe care am creat-o şi pentru eliberarea extrasului de carte funciară pentru informare: solicitantul îşi face un cont, plăteşte extrasul şi acesta este eliberat pe loc, dacă actul respectiv este disponibil în format electronic.”, a explicat Radu Codruţ Ştefănescu, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

ANCPI a modificat Ordinul nr 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate atât de agenție, cât şi de instituţiile subordonate cu scopul de a accelera întocmirea documentaţiilor cadastrale și de urbanism. Modificările operate cuprind un spectru mai larg de tarife. Astfel, o altă schimbare adusă acestui ordin este eliminarea tarifului de 60 de lei, care trebuia achitat în cazul redepunerii cererilor respinse. Potrivit noilor prevederi, acesta va fi plătit doar în cazul solicitărilor redepuse după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora. În cazul cererilor depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora nu se achită niciun tarif suplimentar. În ceea ce privește solicitările tarifate incomplet, diferenţa de tarif se poate achita prin redepunerea cererii, conform menţiunilor din încheierea de respingere.

Până în prezent, în România sunt înregistrate aproximativ 14.500.000 de imobile, dintre care peste 2.400.000 au fost înregistrate de ANCPI, prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte funciară 2015-2023. Digitalizarea documentelor de cadastru face parte din acest program. Numai în 2019, prin procesul de înregistrare sistematică au fost eliberate peste un 1.200.000 de acte pentru proprietăţile din toată ţara.

Redactor: Mihaela Țânțaru