Ministerul Administraţiei şi Internelor scoate la concurs locuri (VIDEO)

La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, Poliţie de Frontieră, curs de zi sunt scoase la concurs 20 locuri, la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”, din Oradea, curs de zi – 50 locuri. La arma Jandarmi, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, la învăţământ de zi sunt 45 locuri, iar Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi scoate la concurs 56 locuri. Totodată, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, învăţământ de zi are pregătite 50 de locuri. Înscrierea candidaţilor se face până la data de 22 iunie 2012 pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi până la data de 10 august 2012 pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2012 şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale astfel:

– Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov – Managementul traficului aerian (aviaţie nenaviganţi) – 12 locuri pentru bărbaţi;

– Academia Forţelor Terestre “ Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe militare şi informaţii – specialitatea management economico – financiar, Finanţe contabilitate  învăţământ de zi – 2  locuri pentru bărbaţi;

– Academia Tehnică Militară Bucureşti – 4 locuri pentru bărbaţi:

        – 2 locuri la Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – specialitatea inginerie electronică şi telecomunicaţii „transmisiuni”;

        – 2 locuri la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament –specialitatea „construcţii şi fortificaţii”;

Persoanele participante la concursurile de admitere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 – Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 – Să cunoască limba română scris şi vorbit;

 – Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 – Să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

 – Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

 – Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (pot participa la concurs şi elevii claselor a XII-a, cu condiţia să absolve liceul cu diploma de bacalaureat în sesiunea iunie 2012);

 – Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 – Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 – Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

 – Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 08.00.;

 – Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

 – Să aibă înălţimea minimă de 1.70 m bărbaţii şi 1.65 m femeile;

Susţinerea examenelor la instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. va avea loc în perioada 23-31 iulie 2012, iar susţinerea examenelor la şcolile postliceale ale M.A.I. se desfăşoară în perioada 08-18 septembrie 2012.

Reporter: Mirela Iancu ; Imagine: Cristi Caciauna