Marinarii români de pe nava Olympus fac apel la președintele României

Oamenii spun că nu şi-au mai primit salariile din luna decembrie a anului trecut şi sunt zilnic supuşi la condiții inumane pe navă.

Toți cei 29 de români de la bordul navei Olympus cer ajutor statului român.

Domnule Preşedinte,

Noi, cei 29 de marinari români de la bordul navei OLYMPUS, vă adresăm, cu respect şi stimă, rugămintea de a lua act de situaţia în care ne aflăm şi de a ne ajuta în rezolvarea acestor  probleme pe care le avem atât noi cât şi familiile noastre.

Situaţia se prezintă sub următoarele aspecte:

− salariile sunt neplătite pe lunile ianuarie, februarie, martie şi aprilie deşi am semnat contractele de muncă cu firma de crewing autorizată de A. N.R România;

− hrana pe care o primim este raţionalizată sub nivelul caloric stabilit de prevederile legale internaţionale in domeniu;

− apa potabilă este raţionalizată la 1.5l pe zi de membru de echipaj în condiţiile in care temperatura aerului  este de 35’Celsius;

− apa menajeră raţionalizată la 5 ore pe zi;

− sechestrarea personalului la bordul navei fără posibilitatea îmbarcării sau debarcării ;

− riscul iminent de izbucnire a unei epidemii la bordul navei din cauza stocării gunoiului de peste o lună;

−starea morală scăzută a membrilor echipajului si a familiilor acestora din cauza situatiei disperate in care ne aflam.

Cu convingerea că veţi face tot ce vă stă in putinţă şi că aveţi pârghiile necesare pentru soluţionarea urgentă a acestei probleme aşteptăm de la dumneavoastră un răspuns favorabil nouă, dat fiind faptul că aţi fost şi cunoaşteţi viaţa de marinar .

Ajutor a mai cerut şi comandantul navei FreeNeptun.

Nava Olympus, sub pavilion Marea Britanie, se află în rada interioară a portului El-Adabya din Egipt. Echipajul este format din 34 de membri, dintre care 29 de români.

Redactor: Corina Hrom