La fiecare început de an şcolar, părinţii scot bani din buzunare

La fiecare început de an şcolar, părinţii scot bani din buzunare pentru plata fondului clasei sau al şcolii. Deşi pentru unii părinţi aceste colecte reprezintă un adevarat coşmar, pentru alţii sunt doar un mijloc financiar de a le asigura copiilor condiţiile ideale de studiu.

Potrivit regulamentului şcolar, doar comitetele de părinţi desemnate la nivelul fiecărei clase pot strânge şi gestiona fonduri. Dacă este necesar, aceştia propun într-o şedinţă generală o sumă prin care părinţii să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea clasei sau a şcolii. Cu toate acestea,părinţii spun că sumele percepute pentru fondul clasei nu sunt exagerate şi că se poate face un efort, fie el şi de natură financiară atunci când este vorba de bunăstarea copiilor la şcoală.

De asemenea, legea mai prevede că elevii ai căror părinţi nu au posibilitatea să plăteasă această sumă de bani nu trebuie să fie sancţionaţi în nici un fel. Nu trebuie omis nici faptul că sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.

Reporter: Roxana Oprea ; Imagine: Valentin Babusca