Investim în viitor

Printr-o coincidență frumoasă, în decurs de nici o săptămână s-au așezat două proiecte importante dedicate turismului. Astăzi atenția s-a aplecat asupra forței de muncă proaspătă cu un concept de proiect promovat sub numele  ”Îmbunătățirea condițiilor pentru angajarea tinerilor în sectorul turismului” .

Profesorii organizatori împreună cu decanatul Universității Ovidius, au invitat studenții în Sala Senatului pentru a le face cunoscut acest nou proiect dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, intitulat: ” Îmbunătățirea condițiilor pentru angajarea tinerilor în sectorul turismului”. După deschiderea oficială, lect. univ. dr. Andreea Moraru a prezentat succint, punctual structura acestui program.

A urmat o completare a viziunii de dezvoltate a acestui segment, turismul, atât de important pentru economia zonei noastre, prin vorbele calde, pline de har și însuflețire ale prof. Univ. dr. Mariana Jugănaru.

Munca și devotamentul acestor oameni extraordinari, pentru meseria lor, se concretizează în oportunități pentru studenți, atât pe băncile facultății cât și după absolvirea acesteia.

Proiectul ”Îmbunătățirea condițiilor pentru angajarea tinerilor în sectorul turismului”, prezentat în trei sferturi de oră de conferință, ascunde în spate multă muncă și dăruire, toate izvorâte din dragoste, dragoste pentru studenți, pentru valorile străbune, pentru țară.

Reporter: Sondra Sandu ; Imagine: Zarif Armanbet