Învățământul constănțean, sub lupa ARACIP

Pentru ca școlile să nu fie luate prin surprindere de evaluatori, în prima fază a proiec

ului, câte doi profesori din unitățile școlare verificate vor parcurge o perioadă de instruire despre calitatea în educației. Ulterior, din luna ianuarie până în mai, evaluatorii externi vor ajunge în școli, unde vor vorbi cu toți actorii implicați în actul educațional, respectiv elevi, profesori, părinți, directori, consilii de administrație, comunitate locală și agenți economici în cazul școlilor profesionale.

Evaluatorii vor urmări dacă școlile au sau nu avizele sanitare, vor evalua resursa umană calificată, calitatea actului educațional, rezultatele actului instructiv-educativ, activitățile didactice și modul în care școala asigură progres fiecărui elev în parte.

După evaluare, specialiștii Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor interveni la toate autoritățile de care depinde funcționarea în bune condiții a unităților școlare, pentru a aduce îmbunătățiri acolo unde se impun.

”Acolo unde autoritățile locale nu vor reglementa situațiile constatate prin raportul de evaluare, vom putea merge până la Ministerul Educației, care să intervină și să convingă administrațiile publice locale să acționeze în interesul școlilor”, susține vicepreședintele ARACIP, profesor Constanța Valentina Mihăilă.

La nivel național, jumătate din școli au trecut cel puțin o dată prin evaluarea ARACIP, fie prin alte proiecte europene, fie la solicitarea unității de învățământ, iar la nivelul județului Constanța, o treime dintre acestea au fost vizitate măcar o dată de evaluatorii externi.

Școlile care vor fi evaluate au fost selectate cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, care a decis să introducă în acest proces unități de învățământ care nu au fost supuse niciodată evaluării ARACIP.

Printre unitățile care vor fi evaluate se numără și Școala ”Grigore Moisil” din Năvodari.

Redactor: George Marinescu